Парова продуктивність

Парова продуктивність (швидкість, з якою промисловий паровий котел [промисловий парогенератор] виробляє пару і зазвичай виражається у кг/год або тон/год), часто неправильно розуміється. Це може призвести до придбання котла невідповідної потужності. Тому дуже важливо, щоб ви знали види парової продуктивності та парова продуктивність була кваліфіковано визначена при виборі котла за потужністю.

Трьома загальними видами (визначеннями) парової продуктивності є:

  • Паропродуктивність “від” та “за” 100 °C
  • Валова парова продуктивність
  • Чиста паропродуктивність (нетто)

“Від” та “за” 100 °C – ця парова продуктивність може бути використана в брошурах та технічних характеристиках котлів та парогенераторів. Також цей термін відомий як еквівалентна парова продуктивність (equivalent steam rate). Ця парова продуктивність є еквівалентом корисної теплової потужності парового котлу за температурою живильної води 100 °C та температурою та тиском виробленої пари 100 °C / 0 бар.

Це загальна характеристика, та не слід її вживати задля підбора типорозміру парового котлу для конкретного застосування.

Валова парова продуктивність – це швидкість, з якою промисловий паровий котел (промисловий парогенератор) виробляє пару на вихідному фланці. Вона залежить від параметрів живильної води на вхідному фланці та параметрів пара.

Як правило, валова швидкість випаровування відрізняється від швидкості пропарювання “від і при 100 °C”, оскільки і температура живильної води, і параметри пари відрізняються від 100 ° c і 0 бар.

Наприклад, типове застосування може мати живильну воду при 88 ° C і виробляти насичений пар при 7 бар (175 °C). Оскільки температура на вході менше 100 °C, а температура на виході більше 100 °C, кількість тепла, необхідна для виробництва кілограма пари, більша, ніж кількість, необхідна для виробництва кілограма пари з температурою на вході та на виході 100 °C. Отже, валова парова продуктивність часто менша, ніж “від і при 100 °C”. Однак вона може бути і більше, якщо котел працює за закритою схемою в якій вода із деаератору подається під тиском та температурою що перевищують 100 °C, наприклад, 110 °C.

Чиста парова продуктивність (нетто) – це паропродуктивність, з якій котел виробляє подає пару до вашої установки або процесу. Це робить його найбільш важливою паровою продуктивністью, яку слід використовувати. Чиста паропродуктивність відрізняється від валової швидкості випаровування тим, що вона враховує кількість пари, необхідну для нагрівання живильної води в приймачі живильної води (деаератор або теплий бак). Зокрема, чиста парова продуктивність дорівнює валовій паропродуктивності мінус споживання пари для приймача живильної води. За винятком деяких дуже незвичних застосувань, чиста парова продуктивність менше, ніж загальна або паропродуктивність «від і при 100 °C».

Розглянемо, наприклад, котел потужністю … кВт., який працює зі 100% підживлюваною водою при температурі 20 °C і виробляє пару при 8,6 бар. У цьому випадку швидкість випарювання “від і при 100 ° C” становить 1565 кг/год, але чиста парова продуктивність становить лише 1304 кг/годину – на 17% менше, ніж швидкість пропарювання “від і при 100 ° C”.

Вплив від підігріву живильної води притаманний для всіх галузей де використовуються парові котли, і його слід завжди враховувати. Іншим фактором, який має ефект і може бути суттєвим для деяких застосувань, є кількість “продувки”, необхідна для ефективної роботи котла. У цьому випадку “продувка” означає кількість води, яку необхідно регулярно видаляти з котельної системи, щоб контролювати рівень загальної кількості розчинених твердих речовин (TDS) у котлі. Вода, яка видаляється для контролю TDS, була нагріта, і кількість енергії, необхідної для нагрівання цієї води, зменшує кількість енергії, доступної для виробництва пари. (Див. “Зауваження щодо продувки котла”.)

Підводячи підсумок, користувачі, безумовно, повинні усвідомлювати який який вид парової продуктивності потрібно використовувати при визначенні розміру котла. Потужність котла – це конкретний термін, і для вибору розміру котла не потрібна додаткова інформація. Однак, якщо для зазначення розміру котла використовується парова продуктивність, то парова продуктивність може бути – «від і при 100°C»; брутто або нетто; кілограмів на годину.